Klassieke homeopathie

In de klassieke homeopathie wordt strikt gewerkt volgens de richtlijnen van Hahnemann, grondlegger van de homeopathie. Bij het zoeken van het medicijn kijkt de homeopaat niet alleen naar de specifieke klacht of klachten, maar ook naar de oorzaak van de klachten en de verschillende lichamelijke, mentale en emotionele kenmerken van de persoon. Het geneesmiddel dat gekozen wordt, moet passen bij de gehele mens (holistische visie).

Homeopathie is gebaseerd op een aantal principes:
– Gelijksoortigheid.
– Gebruik maken van gepotentieerde middelen.
– Behandeling van de gehele mens.

Gelijksoortigheid
Dit betekent dat een ziekte wordt genezen door een middel dat een soortgelijke ziekte veroorzaakt als het wordt toegediend aan gezonde mensen.

De klassiek homeopaat zoekt altijd naar gelijksoortigheid op alle niveaus. Dat betekent dus zowel op fysiek als op mentaal/emotioneel niveau.

Gepotentieerde middelen
Dr. Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, ontdekte dat bij toediening van de ruwe vorm van een geneesmiddel de werking veel te heftig was. Hij ging daarom over op het potentiëren van de stoffen door middel van stapsgewijs verdunnen en schudden. Hoever hij hier ook mee doorging, de middelen bleven hun genezende werking behouden, maar zonder heftige bijverschijnselen.

Behandeling van de gehele mens
Een homeopathisch middel is gericht op het verhogen van het zelfherstellend vermogen van de patiënt. In de homeopathie gaat men er vanuit, dat een klacht een uitdrukking is van een verstoorde balans in de gezondheid, de levenskracht van de mens.

Stel dat iemand verdriet heeft gehad, dan kunnen daar symptomen uit voortkomen, zoals hoofdpijn, huilen en depressie, of angsten of haaruitval. Behandel je nu alleen de hoofdpijn, dan neem je niet de oorzaak weg, maar bestrijd je alleen de gevolgen!

IMG_4222