Tarieven

De kosten die in rekening worden gebracht:

Kennismakingsgesprek, duur 20 minuten: gratis
Eerste consult, duur  1 ½ – 2 uur: € 107,50
Vervolgconsult, duur ¾ – 1 uur: €   90
Telefonisch consult (initiatief cliënt) per ½ uur werk: €   40
Telefonisch consult (initiatief homeopaat): gratis

Als erkend homeopaat ben ik niet btw-plichtig.

(Als financiën een belemmering vormen in het aangaan van een behandeling, neem dan contact met me op en we komen tot een passende oplossing.)

Na een eerste consult wordt 6 weken later een vervolgconsult gepland. Afhankelijk van de voortgang in de behandeling is de gemiddelde tijd tussen de diverse consulten 2-6 maanden.

Vergoeding van de kosten
Ik ben aangesloten bij de NVKH, de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten. De meeste verzekeringen vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk via de aanvullende verzekering/ Raadpleeg daarvoor je eigen zorgverzekeraar, of polis onder “Alternatieve geneeswijzen”. Meer informatie is ook in te zien via vergoedingenoverzicht2021.

De kosten van een homeopathisch consult hebben geen invloed op het wettelijke eigen risico.

Er is geen verwijzing van de huisarts nodig, indien je het prettig vindt dat ik contact opneem met de huisarts dan doe ik dat graag. Ik zoek graag de samenwerkingen met de reguliere zorgverlener onder het mom “Samen staan we sterker”.

Betaling
De factuur dient binnen 2 weken te worden voldaan.

Verzetten van een afspraak
Komt de nieuwe afspraak je bij nader inzien niet goed uit, dan kun je de afspraak altijd verzetten. Als je dat minimaal 24 uur voor de afspraak doet, dan is dat geheel gratis. Anders worden de consultkosten in rekening gebracht. Let op, deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

paarse bloem