Coaching

Problemen kennen we allemaal, alleen ervaren we ze allemaal op een andere manier. Je persoonlijkheid speelt daarin een grote rol. Ervaringen, verwachtingen, overtuigingen maken dat we problemen op een bepaalde manier proberen op te lossen. Vaak wordt de oplossing voor een probleem in de buitenwereld gezocht. Terwijl we weten dat we de omstandigheden niet kunnen veranderen, vergeten we te kijken naar ons eigen aandeel in het probleem.

Door middel van bewustzijnsontwikkeling gaan we op zoek naar jouw beperkende overtuigingen en aannames, zodat je meer ruimte gaat voelen. Want alleen vanuit die ruimte is er mogelijkheid om keuzes te maken. Keuzes die mogelijk anders zijn dan in het verleden, of hetzelfde maar dan bewust gemaakt. Op die manier zul je gaan ervaren dat je meer kunt leven in plaats van overleven.

Vragen die vaak voorbij komen zijn: wie ben ik (nog meer), wat wil ik (nog meer) en hoe ga ik dat realiseren.

Bewustzijnsontwikkeling is het proces waarbij beperkende zelfbeelden, die het resultaat zijn van het verleden, worden doorzien en losgelaten. Wanneer je elke poging laat varen om je verleden alsnog goed te maken, er aan te hechten of te ontkennen, kun je gaan waarderen wie je in wezen bent en wat het leven je nu aan rijkdom biedt. Je ontdekt dat je ruimer kunt denken, meer kunt voelen, creatiever, wilskrachtiger, liefdevoller en gelukkiger kunt zijn dan je zelf durft te geloven.

IMG_3938